Изграждане на системи за автоматизация

Изграждане на системи за автоматизация

Осветлението е от основно значение за съществуването на 99% от живите организми и функционирането на света.
В съвременните системи за управление на осветлението, автоматизацията не е само в премахването на механичните ключове и замяната им с чувствителни на допир дисплеи.
Много проучвания за въздействието на светлината върху човешкия организъм и неговото състояние доказват, че монотонноста и еднаквостта в светлината подсъзнателно намаляват концентрацията, карат човек да се чувства отпуснат и уморен.

Естественото осветление/слънцето/ се приема за основно и то е такова. Слънчевата светлина е динамична в два аспекта – като интензитет и цветна температура. При изгрев светлината е много топла и със слаб интензитет, който плавно се повишава към обяд, когато стига кулминацията си и цветната температура е най-студена. А по залез отново намалява.
Следвайки естествената динамика на светлината, човек е много по-концентриран, работоспособен и продуктивен. Всеки е изпитал това в мрачни и дъждовни дни - чувствo za уморa и сънливост. Технологията Tunable Light, която се използва в новите осветителни тела, позволява да се постигне динамика и да се симулира естествената светлина. Съвременните устройства за управление дават възможност за създаването на сценарии, които да се повтарят през работния ден, благодарение на което се постига светлинен комфорт.

Решенията за контрол и управление, които предлагаме, могат да се нарекат интелигентни, а технологиите, на които се базират, имат за цел да намалят консумацията на енергия, да повишат светлинния комфорт, да улеснят мониторинга над отделните устройства, да повишат продуктивността на хората, които ги използват и не на последно място, да подпомогнат опазването на околната среда.

Автоматизация и биодинамично осветление в офиса
/ офисните пространства /

Автоматизация и биодинамично осветление в дома
/ апартаменти, къщи, ваканционни домове /

Свържи се с нас