Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, настройка и поддръжка на системи за управление на осветлението.

Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, настройка и поддръжка на системи за управление на осветлението.

Фирма Браманд предлага проектиране, изграждане, доставка, монтаж, настройка и поддръжка на системи за управление на осветлението.

Системите за автоматизиране на осветлението улесняват и намаляват разходите за поддръжка и ел.енергия. Приложението в офиси и обществени сгради премахва нуждата от ръчно включване и изключване. Мултифункционални сензори следят за присъствие или преминаване, поддържат нужната осветеност на работната повърхност, намаляват или напълно изключват осветителите при достатъчна естествена светлина. Следят за повишаване на температурата в помеженията и командват капандури, прозорци, щори, климатизация.

Командване от панели/таблети/ на групи от осветителни тела, подредени в предварително създадени сцени за – презентация, обучение, семинар, делова среща и др.

Приложението на системите за автоматизация на осветлението в домовете улеснява използването му и премахва многобройните ключове и димери по стените. Тъчпанелите позволяват с едно докосване да извиквате светлинна сцена, предварително настроена да допринесе комфорт и уют. Системата ще вдигне пердетата/щорите/ сутрин или ще ги спусне, ако искате да гледате филм в слънчев ден. Ще акцентира осветлението над масата за хранене, а ще го приглуши в периферията, ако искате да се насладите на романтична вечеря.